شب
روز

ترسناک

فیلم

دانلود زیرنویس فیلم The Thing 1982

دانلود زیرنویس فیلم The Thing 1982

8.1/10
USA - 1982
دانلود زیرنویس فیلم The Shining 1980

دانلود زیرنویس فیلم The Shining 1980

8.4/10
UK - 1980

دانلود زیرنویس فیلم Psycho 1960

8.5/10
USA - 1960
دانلود زیرنویس انیمیشن The Addams Family 2019

دانلود زیرنویس انیمیشن The Addams Family 2019

5.8/10
Canada - 2019
دانلود زیرنویس فیلم Zombieland Double Tap 2019

دانلود زیرنویس فیلم Zombieland Double Tap 2019

6.7/10
USA - 2019
دانلود زیرنویس فیلم The New Mutants 2020

دانلود زیرنویس فیلم The New Mutants 2020

دانلود زیرنویس فیلم Velvet Buzzsaw 2019

دانلود زیرنویس فیلم Velvet Buzzsaw 2019

5.7/10
USA - 2019
دانلود زیرنویس فیلم Us 2019

دانلود زیرنویس فیلم Us 2019

6.9/10
China - 2019
دانلود زیرنویس فیلم The Turning 2020

دانلود زیرنویس فیلم The Turning 2020

3.8/10
Canada - 2020
دانلود زیرنویس فیلم The Silence 2019

دانلود زیرنویس فیلم The Silence 2019

5.3/10
Canada - 2019
دانلود زیرنویس فیلم The Russian Bride 2019

دانلود زیرنویس فیلم The Russian Bride 2019

5.4/10
USA - 2019
دانلود زیرنویس فیلم The Prodigy 2019

دانلود زیرنویس فیلم The Prodigy 2019

5.8/10
Canada - 2019
دانلود زیرنویس فیلم The Influence 2019

دانلود زیرنویس فیلم The Influence 2019

4.5/10
Spain - 2019
دانلود زیرنویس فیلم The Hole in the Ground 2019

دانلود زیرنویس فیلم The Hole in the Ground 2019

5.7/10
Belgium - 2019
دانلود زیرنویس فیلم The Haunting of Sharon Tate 2019

دانلود زیرنویس فیلم The Haunting of Sharon Tate 2019

2.8/10
Mexico - 2019
دانلود زیرنویس فیلم The Dead Dont Die 2019

دانلود زیرنویس فیلم The Dead Dont Die 2019

5.5/10
-
دانلود زیرنویس فیلم The Curse of La Llorona 2019

دانلود زیرنویس فیلم The Curse of La Llorona 2019

5.3/10
USA - 2019
دانلود زیرنویس فیلم The Car Road to Revenge 2019

دانلود زیرنویس فیلم The Car Road to Revenge 2019

4.0/10
USA - 2019
دانلود زیرنویس فیلم Svaha The Sixth Finger 2019

دانلود زیرنویس فیلم Svaha The Sixth Finger 2019

6.2/10
South Korea - 2019
دانلود زیرنویس فیلم Pet Sematary 2019

دانلود زیرنویس فیلم Pet Sematary 2019

5.7/10
Canada - 2019
Hisub | مرجع زیرنویس فارسی
شب
روز