ورود عضویت
no-image

Vincent Cassel

نفرت (۱۹۹۵) آپارتمان (۱۹۹۶) دوبرمن (۱۹۹۷) پیام آور: داستان ژاندارک (۱۹۹۹) رودهای قرمز (۲۰۰۰) دختر روز تولد (۲۰۰۱) عصر یخبندان (۲۰۰۲) برگشت‌ناپذیر (۲۰۰۲) بلوبری (۲۰۰۴) بخوان لبانم را (۲۰۰۴) دوازده یار اوشن (۲۰۰۴) خرابکاری (۲۰۰۵) سیزده یار اوشن (۲۰۰۷) وعده‌های شرقی (۲۰۰۷) غریزه جنایت (۲۰۰۸) قوی سیاه (۲۰۱۰) راهب (۲۰۱۱) یک روش خطرناک (۲۰۱۱) خلسه (۲۰۱۳) دیو و دلبر (۲۰۱۴) لحظه‌ای جنون (۲۰۱۵) کودک ۴۴ (۲۰۱۵) جیسون بورن (۲۰۱۶) اینجا ته دنیاست (۲۰۱۶) سریال دنیای غرب