ورود عضویت
no-image

Tyrese Gibson

پسربچه - (۲۰۰۱) ۲سریع و ۲خشمگین - (۲۰۰۳) چهار برادر - (۲۰۰۵) تبدیل‌شوندگان - (۲۰۰۷) مسابقه مرگ - (۲۰۰۸) تغییرشکل‌دهندگان: انتقام شکست‌خوردگان - (۲۰۰۹) لژیون - (۲۰۱۰) تغییرشکل‌دهندگان: تاریکی ماه - (۲۰۱۱) سریع ۵ - (۲۰۱۱) سریع و خشمگین ۶ - (۲۰۱۳) سریع و خشمگین ۷ - (۲۰۱۴) سریع و خشمگین ۸ - (۲۰۱۷) سرنوشت خشمگین - (۲۰۱۷) سیاه و آبی - (۲۰۱۹) سریع و خشن 9 - (2021)