شب
روز
Takuya Kimura

Takuya Kimura

تاکویا کیمورا در بانک اطلاعات اینترنتی فیلم‌ها
فهرست آثار تاکویا کیمورا در موزیک‌برینز

کیوشی آتسومی (۱۹۸۸)
ایجی اوکودا (۱۹۸۹)
یوشیو هارادا (۱۹۹۰)
رنتارو میکونی (۱۹۹۱)
یوشیو هارادا (۱۹۹۲)
توشی‌یوکی نیشیدا (۱۹۹۳)
کویچی ساتو (۱۹۹۴)
هیرویوکی سانادا (۱۹۹۵)
کوجی یاکوشو (۱۹۹۶)
تتسویا واتاری (۱۹۹۷)
آکیرا اموتو (۱۹۹۸)
ماساهیرو موتوکی (۱۹۹۹)
آکیرا ترائو (۲۰۰۰)
نائوتو تاکناکا (۲۰۰۱)
هیرویوکی سانادا (۲۰۰۲)
کی‌ایچی ناکای (۲۰۰۳)
تاکشی کیتانو (۲۰۰۴)
ماتسوموتو کوشیرو نهم (۲۰۰۵)
کن واتانابه (۲۰۰۶)
تاکویا کیمورا (۲۰۰۷)
ماساهیرو ناکایی (۲۰۰۸)
تسوروبه شوفوکوتی (۲۰۰۹)
ساتوشی تسومابوکی (۲۰۱۰)
کنیچی ماتسویاما (۲۰۱۱)
کن تاکاکورا (۲۰۱۲)
ریوهی ماتسودا (۲۰۱۳)
جون‌ایچی اوکادا (۲۰۱۴)
کنگو کورا (۲۰۱۵)
کویچی ساتو (۲۰۱۶)
ماساکی سودا (۲۰۱۷)
توري ماتوزوزا (۲۰۱۸)
سوسوکه ایکماتسو (۲۰۱۹)

اول – دهمیازدهم – بیستمبیست و یکم – 3031 – 4041 – 5051 – 6061 – 7071 – 8081 – 90101 – 110

منبع : ویکی پدیا
دانلود زیرنویس انیمه Howl's Moving Castle 2004

دانلود زیرنویس انیمه Howl’s Moving Castle 2004

8.2/10
Japan - 2004
Hisub | مرجع زیرنویس فارسی
شب
روز