شب
روز
Takashi Shimura

Takashi Shimura

دانلود زیرنویس فیلم Seven Samurai 1954

دانلود زیرنویس فیلم Seven Samurai 1954

8.6/10
Japan - 1954
دانلود زیرنویس فیلم Rashomon 1950

دانلود زیرنویس فیلم Rashomon 1950

8.2/10
Japan - 1950
دانلود زیرنویس فیلم To Live 1952

دانلود زیرنویس فیلم To Live 1952

8.3/10
Japan - 1952
Hisub | مرجع زیرنویس فارسی
شب
روز