شب
روز
Surekha Sikri

Surekha Sikri

قصه تاج و تخت (۱۹۷۸)
تماس (۱۹۸۶)
Parinati (۱۹۸۸)
Salim Langde Pe Mat Ro (۱۹۸۹)
Nazar (۱۹۹۱)
بودای کوچک (۱۹۹۳)
مامو (۱۹۹۴)
Naseem (۱۹۹۵)
سرداری بگم (۱۹۹۶)
سرفروش (۱۹۹۹)
Hari-Bhari (۲۰۰۰)
Cotton Mary (۲۰۰۰)
Deham (۲۰۰۱)
زبیدا (۲۰۰۱)
لباس سیاه (۲۰۰۲)
Raghu Romeo (۲۰۰۳)
خانم و آقای آیر (۲۰۰۳)
بارانی (۲۰۰۴)
تو را ندیدم: داستان عاشقانه (۲۰۰۴)
مرد و قولش (۲۰۰۵)
تو مرا دیوانه کردی (۲۰۰۶)
مبارک باشه (۲۰۱۸)
Sheer Qorma (2020)

منبع : ویکی پدیا
دانلود زیرنویس فارسی فیلم 2020 Ghost Stories

دانلود زیرنویس فارسی فیلم 2020 Ghost Stories

4.3/10
- 2020
Hisub | مرجع زیرنویس فارسی
شب
روز