ورود عضویت
no-image

Richard E. Grant

نام رمز: کیریل (۱۹۸۸) هادسون هاوک (۱۹۹۱) داستان ال.ای (۱۹۹۱) دراکولای برام استوکر (۱۹۹۲) بازیگر (۱۹۹۲) عصر معصومیت (۱۹۹۳) آماده پوشیدن (۱۹۹۴) تصویر یک بانو (۱۹۹۶) شب دوازدهم (۱۹۹۶) گاسفورد پارک (۲۰۰۱) سگ باسکرویل (۲۰۰۲) گارفیلد ۲ (۲۰۰۶) پنلوپه (۲۰۰۶) کوکو (۲۰۰۹) عشق لطمه می‌زند (۲۰۰۹) جک‌بوتس در وایتهال (۲۰۱۰) فاستر (۲۰۱۱) بانوی آهنی (۲۰۱۱) خومبا (۲۰۱۳) محافظ مزدور (۲۰۱۷) لوگان (فیلم)(۲۰۱۷) هرگز میتوانی من را ببخشی؟ (۲۰۱۸) جنگ ستارگان: خیزش اسکای‌واکر (۲۰۱۹) لوکی (مجموعه تلویزیونی)(۲۰۲۱)