ورود عضویت
no-image

Neve Campbell

سینمایی[ویرایش] حیله (۱۹۹۶) جیغ (۱۹۹۶) جیغ ۲ (۱۹۹۷) جنایات جنسی (۱۹۹۸) ۵۴ (۱۹۹۸) جیغ ۳ (۲۰۰۰) غرق‌شدن مونا (۲۰۰۰) قسمت (۲۰۰۷) بستن حلقه (۲۰۰۷) جیغ ۴ (۲۰۱۱) آسمان خراش (۲۰۱۸) قلعه در زمین (۲۰۱۹) تلویزیونی[ویرایش] روح کانترویل (۱۹۹۶) پخش زنده شنبه شب (۱۹۹۷) سیمپسون‌ها (۲۰۰۹) تایتانیک: خون و فولاد (۲۰۱۲) آناتومی گری (۲۰۱۲) مد من (۲۰۱۴) خانه پوشالی (۲۰۱۶) فیلم ویدئویی[ویرایش] شیرشاه ۲: پادشاهی سیمبا (۱۹۹۸)