ورود عضویت
no-image

Mickey Rourke

نه و نیم هفته (۱۹۸۶) قلب فرشته (۱۹۸۷) نیایش برای مرگ (۱۹۸۷) جانی خوش‌قیافه (۱۹۸۹) شن‌های سفید (۱۹۹۲) گلوله (۱۹۹۶) تیم دو نفره (۱۹۹۷) دلال بیمه (۱۹۹۷) پنجشنبه (۱۹۹۸) بوفالو ۶۶ (۱۹۹۸) عینک آفتابی (۱۹۹۹) کارتر را بگیرید (۲۰۰۰) کارخانه حیوانات (۲۰۰۰) قول (۲۰۰۱) تعقیب (۲۰۰۱) روزی روزگاری در مکزیک (۲۰۰۳) دومینو (۲۰۰۵) شهر گناه (۲۰۰۵) شهر گناه: بانویی که به خاطرش می‌کشم (۲۰۰۵) مرد آهنی (۲۰۰۸) کشتی‌گیر (۲۰۰۸) بی‌مصرف‌ها (۲۰۰۹) نمایش مصائب (۲۰۱۰) ۱۳ (۲۰۱۰) مرد آهنی ۲ (۲۰۱۰) فناناپذیران (۲۰۱۱) نوامبر سیاه (۲۰۱۲)