ورود عضویت
no-image

Kodi Smit-McPhee

بگذار وارد شوم (۲۰۱۰) جاده (۲۰۰۹) پارانورمن (۲۰۱۲) رومئو و ژولیت (۲۰۱۳) مایا زنبور عسل (۲۰۱۴) طلوع سیاره میمون‌ها (۲۰۱۴) مردان اکس: آخرالزمان (۲۰۱۶) آلفا (۲۰۱۹)