ورود عضویت
no-image

Jordana Brewster

فهرست برخی از فیلم‌هایی که جوردانا بوروستر در آنها به ایفای نقش پرداخته است:کادر آموزشی (۱۹۹۸) سیرک نامرئی (۲۰۰۱) سریع و خشمگین (۲۰۰۱) کشتار با اره‌برقی در تگزاس: سرآغاز (۲۰۰۶) آناپولیس (۲۰۰۶) سریع و خشمگین ۴ (۲۰۰۹) سریع ۵ (۲۰۱۱) سریع و خشمگین ۶(۲۰۱۳) سرقت آمریکایی (۲۰۱۴) سریع و خشمگین ۷ (۲۰۱۵) خانه شیرین جهنمی ۲۰۱۵ اسلحه مرگبار (۲۰۱۶)