ورود عضویت
no-image

Gugu Mbatha-Raw

فیلم[ویرایش] لری کراون (۲۰۱۱) صعود ژوپیتر (۲۰۱۵) ضربه مغزی (۲۰۱۵) دولت آزاد جونز (۲۰۱۶) حقیقت مطلق (۲۰۱۶) دوشیزه اسلون (۲۰۱۶) دیو و دلبر (۲۰۱۷) چین‌خوردگی در زمان (۲۰۱۸) مجموعه تلویزیونی[ویرایش] شهر هالبی (۲۰۰۴) مأموران مخفی (۲۰۰۶) مارپل آگاتا کریستی (۲۰۰۷) دکتر هو (۲۰۰۷) تماس (۲۰۱۲) آینه سیاه (۲۰۱۶)