ورود عضویت
no-image

Gary Cole

کول در ۸ مارس ۱۹۹۲ با تدی سیدل اردواج کرد. نام تنها دختر او اوتیسم است.