ورود عضویت
no-image

Edmond O'Brien

جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد (۱۹۵۴) جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در دوازدهمین دوره (۱۹۵۴) جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در بیست و دومین دوره (۱۹۶۴)