ورود عضویت
no-image

Caleb McLaughlin

مک‌لاگلین در شهر کوچک به نام کارمل در حومه نیویورک بزرگ شده‌است. او پس از گذراندن کلاس پنجم با خانواده به شهر نیویورک نقل مکان کرد.